Zoeken naar ethias verzekeringen hospitalisatie

 
ethias verzekeringen hospitalisatie
Collectieve hospitalisatieverzekering Ethias.
Maak uw keuze. Naar overzicht verzekeringen. of vind een kantoor. Ik heb een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever. Images licensed by Ingram Image. Wanneer je een groepsverzekering hebt via je werkgever zijn je gezinsleden vaak niet mee verzekerd. Je kan een aparte hospitalisatieverzekering afsluiten voor hen. Wij bieden 3 formules aan. Als u niet langer meer kan genieten van je groepsverzekering via je werkgever, kan je de huidige verzekering steeds verder zetten via Ethias.
Ethias De Hospitalisatieverzekering: Wat moet u doen om tussenkomst te genieten?
Wat moet u doen in geval van hospitalisatie? Indien u uw AssurCard gebruikt formule Medi-Comfort en Medi-Plus.: Doe de aangifte van uw ziekenhuisopname ofwel via de Assurcardautomaat van het ziekenhuis., ofwel, nog gemakkelijker, via www.ethiashospi.be. U hoeft zelf niets voor te schieten en ook geen factuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat, de facturen worden automatisch naar Ethias gestuurd indien voor uw opname het derdebetaalsysteem wordt toegekend.
Hospitalisatie Ethias Professionelen. Healthcare claim. artis.
Met tussenkomst van het ziekenfonds.: de kopie van de factuur met de kwijting van het ziekenfonds. Zonder tussenkomst van het ziekenfonds.: de originele factuur met een attest van niet-tussenkomst van het ziekenfonds. Verzekeringen Ethias Professionelen. Bekijk de verzekeringen voor de Particulieren.
Collectieve hospitalisatieverzekering voor onderwijspersoneel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en Ethias verzekeringen sloten daar een overeenkomst over. Jij kan als personeelslid van het onderwijs aansluiten bij de verzekering, voor jezelf en voor bij jou inwonende gezinsleden. In een woordje uitleg van Ethias vind je informatie over de draagwijdte van de verzekering, de waarborg, de premie die je betaalt.
Offerte en contractaanvraag hospitalisatieverzekering Ethias.
Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.
Advies en tips hospitalisatieverzekering, ziekteverzekering Ethias.
Maak uw keuze. Naar overzicht verzekeringen. of vind een kantoor. Waarom Ethias kiezen? Keuze uit 3 formules. Directe betaling door Ethias dankzij uw AssurCard. Maximum één vrijstelling per jaar, ongeacht het aantal opnames. Eenvoudige en beveiligde opvolging van uw dossiers via my ethias gezondheidszorg.
Verzekering gezondheidszorg Ethias Professionelen. Healtcare insurance. artis.
De kinderen mogelijke aansluiting van de echtgenoote en kinderen die onder hetzelfde dak wonen. Verplichte aansluiting voor al de personeelsleden eventueel facultatief voor de familieleden. Aansluiting is mogelijk voor iedereen. Verzekeringen Ethias Professionelen. Bekijk de verzekeringen voor de Particulieren. Verzekeringen en preventie.
Hospitalisatieverzekering, ziekteverzekering Ethias.
Maak uw keuze. Naar overzicht verzekeringen. of vind een kantoor. Waarom Ethias kiezen? Keuze uit 3 formules. Directe betaling door Ethias dankzij uw AssurCard. Maximum één vrijstelling per jaar, ongeacht het aantal opnames. Eenvoudige en beveiligde opvolging van uw dossiers via my ethias gezondheidszorg.
Hospitalisatieverzekering Ethias.
In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.

Contacteer ons