Resultaten voor verplichte verzekeringen ondernemer

 
verplichte verzekeringen ondernemer
Welke verzekeringen ben ik verplicht? Startersnet Datingsite voor ondernemers.
Verzekeringen voor ondernemers. Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen. Beroepsaansprakelijkheid voor sommige beroepsgroepen bijvoorbeeld: architecten 10j aansprakelijkheid. Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing. Meest aanbevolen verzekeringen. Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen B.A. Verzekering tegen exploitatieverlies bedrijfsschade. Alle risicos electronica burotica. Verzekering tegen cyber-risicos. Bouw: alle bouwplaats risicos.
Verzekeringen voor zelfstandige en kleine onderneming.
Een schadeclaim indienen kan voor bepaalde verzekeringen in het klantenportaal, of rechtstreeks via uw verzekeringstussenpersoon. Klik hier voor meer info. Waar kan ik mijn verzekeringen beheren? Uw verzekeringen beheren kan via het klantenportaal, of rechtstreeks bij uw verzekeringstussenpersoon. Waarom kiezen voor AXA?
Ik wil starten Welke verzekeringen moet ik afsluiten? ikwilstarten.
en/of lichamelijke schade doden of gewonden aan anderen in het verkeer. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Je eigen schade. Je bedrijfsvoertuig raakt beschadigd door je eigen schuld, of wordt gestolen. Verzekering die de financiële gevolgen van schade aan of diefstal van je voertuig dekt. Je bedrijfsgebouwen en goederen. Denk maar aan computers, voorraden en materieel. Zijn die goed in kaart gebracht en verzekerd tegen brand? En ook tegen diefstal? Verzekering die uw gebouwen en bedrijfsgoederen financieel beschermt tegen de gevolgen van schade door brand, water, storm, natuurrampen, glasbreuk, vandalisme of diefstal. Je winst en vaste kosten. Zijn je winst en de betaling van je vaste kosten veiliggesteld na zware brandschade? Verzekering die na een zwaar schadegeval de daling van het bedrijfsresultaat van uw onderneming vergoedt. Raak je er nog niet helemaal aan uit? Een verzekeringstussenpersoon is wat je nodig hebt! Hij of zij kan met jou overlopen welke risicos je eventueel zelf draagt, en welke je verzekert. Sommige verzekeringen zijn niet verplicht, maar zeker wel interessant. Auteur: tekst aangeleverd door KBC Verzekeringen. Verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor jouw onderneming. Ze bieden je de bescherming die je als ondernemer goed kan gebruiken.
Verzekeringen ondernemer VC Verzekeringen.
Een wettelijk verplichte verzekering voor iedereen die een openbaar toegankelijke ruimte uitbaat: restaurant, dancing, winkelruimte, In dat geval bent U altijd burgerlijk aansprakelijk voor schade door brand en ontploffing. Of U effectief een fout heeft gemaakt, speelt geen rol. U bent immers objectief, en dus altijd, aansprakelijk voor de schade. Deze verplichting geldt ook bij het organiseren van feesten, fuiven, muziekoptredens., Bepaalde categorieën zelfstandigen lopen een extra zwaar risico. De schade die kan veroorzaakt worden door hun intellectuele vergissing of fout is vaak enorm. We denken voornamelijk aan architecten, artsen, kinesisten, accountants, Omwille van de specifieke en erg grote risicos kunnen zij zich voor hun specifieke beroepsaansprakelijkheid verzekeren. Neem contact op voor meer informatie. over onze diensten. Bel ons 03 449 86 23. Neem contact op. Uw naam verplicht. Uw e-mail verplicht. Uw telefoon verplicht. Ridder van Ranstlei 12. 03 / 449 86 23. 03 / 440 39 87. Verbonden agent, FSMA 101087, van KBC verzekeringen NV, Prof.
Verzekeringen voor ondernemingen: de essentie begrijpen dankzij Companeo.be.
Er bestaat ook een waarborg ongevallen in het privéleven die een gewaarborgd maandloon garandeert voor werknemersongevallen buiten de werkuren. Naast de wettelijk verplichte sociale bijdragen voor ziekenfondsen zorgt deze verzekering voor de terugbetaling van verblijfskosten, raadplegingen, geneesmiddelen, behandelingen enzovoort bij ziekenhuisopname ten gevolge van ziekte of ongeval. Bedrijven die veel exporteren kunnen een kredietverzekeraar laten bepalen welk kredietrisico hij eventueel wil dekken per transactie/debiteur/omzetbedrag om het risico van wanbetaling te beperken als klanten betalingsuitstel krijgen. Hiermee beschermt u uw bezittingen uitrusting, onroerende goederen etc. tegen brand, diefstal, bedrijfsschade, machinebreuk, alle-bouwplaats-risicos, getransporteerde goederen enz. Als u uw rechten wilt doen gelden bij geschillen over exploitatie, goederen of activiteiten van uw onderneming, biedt deze verzekering juridische bijstand. De premies van verschillende verzekeringen lopen sterk uiteen en zijn onder anderen afhankelijk van de gestelde polisvoorwaarden, de waarde van het verzekerde en de sector waarin uw bedrijf werkzaam is.
Verzekeringen bij een eenmanszaak Ondernemers.
Laat je goed informeren als ondernemer, en ga na hoe groot de risicos zijn voor jou mocht er wat gebeuren en of je deze risicos zelf kan dragen of dat een verzekering essentieel is. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verzekeringen voor de startende ondernemer.:
B.A. Onderneming DVV verzekeringen.
Uw verzekering BA Onderneming vergoedt opzettelijk toegebrachte schade of schade veroorzaakt door een grove fout zoals inbreuken op wetten of wettelijke verplichtingen niet. In geval van schade als gevolg van de totale of gedeeltelijke niet-uitvoering of de slechte uitvoering van uw contractuele verbintenissen komt DVV niet tussen.
Wettelijk verplichte verzekeringen.
Zowel de ondernemer als de natuurlijke personen moet bepaalde verzekeringen afsluiten. De verplichte verzekeringen verschillen echter voor beiden. We lichtten enkele puntjes uit op de pagina burgerlijke aansprakelijkheid. Hieronder nogmaals een toelichting op de verplichte verzekeringen voor ondernemer/werkgever en natuurlijk persoon.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ABCverzekering.be.
ABCverzekering.be is een initiatief van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Hiermee wil Assuralia het grote publiek informeren over risico's' en verzekeringen. De informatie op deze website werd met alle mogelijke zorg samengesteld en wil duidelijk en neutraal zijn, zonder enig commercieel doel.
Verplichte verzekeringen voor ondernemers arag.nl.
033 43 42 342 Ma/vr 8.30 17.30 uur. Verplichte verzekeringen voor ondernemers. Verplichte verzekeringen ondernemers. zend link per mail. Deel op Facebook. Deel op Twitter. Deel op LinkedIn. Social media activeren. Klik op de button om dit artikel te delen.

Contacteer ons