Resultaten voor wet verzekeringen

 
wet verzekeringen
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017 nbb.be.
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017. Local navigation: Nieuws. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017. Circulaires en mededelingen. You are here. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017.
Verplichte en facultatieve verzekeringen FOD Economie.
Voor het uitoefenen van verscheidene beroepsactiviteiten is het eveneens vereist dat een verzekering betreffende beroepsaansprakelijkheid wordt afgesloten vb. architecten, boekhouders en belastingconsulenten, gezondheidszorgberoepen. Andere verzekeringen zijn daarentegen niet verplicht bij wet. Sommige van deze verzekeringen kunnen wel contractueel verplicht worden vb.
De nieuwe Wet Peeters Protect.
Verzekeringen voor architecten en professionals in de bouwwereld. Verplichte tienjarige aansprakelijkheid. Enige werf polis. Starterspakket jonge architecten. Globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering. Individuele polis ongevallen A24. Collectieve polis ongevallen A24. Nieuws en kalender. Controletaak van de architect op de nieuwe verzekeringsplicht 06/2018. Na de wet Peeters-Borsus nu ook meer duidelijkheid over de wet Peeters-Ducarme 05/2018.
Arbeidsongevallen wet 67 Belfius Verzekeringen.
Over Belfius Verzekeringen. Voor uw medewerkers. Voor uw patrimonium. Sparen en beleggen. Speciaal voor de publieke en sociale sector. Voor de publieke en sociale sector. Arbeidsongevallen wet 67. Arbeidsongevallen wet 67. De arbeidsongevallen in de overheidssector worden geregeld door de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en door zijn uitvoeringsbesluiten.
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: een terugblik Jeffrey Amankwah.
de bepalingen uit de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen hierna de wet op de verzekeringsbemiddeling. De meeste bepalingen van de WLVO, de wet van 11 juni 1874 en de wet op de verzekeringsbemiddeling werden ongewijzigd overgenomen.
Verzekering.
Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 13 FEBRUARI 1991. Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Verzekerings en herverzekeringsonderneming FSMA.
Wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector 659.05 KB. Officieuse coördinatie van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 228.5 KB Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector 76 KB Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners 837.23 KB.
LOI WET.
Wijzigingen aan de wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank en beleggingsdiensten en de distributie van financile instrumenten.

Contacteer ons