Resultaten voor wet verzekeringen

 
wet verzekeringen
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017 nbb.be.
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017. Local navigation: Nieuws. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017. Circulaires en mededelingen. You are here. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Officieuze coördinatie: 04/2017.
Verzekering Belgium.be.
FOD Economie, KMO, Middenklassen en Energie Regulering en organisatie van de markt. Koning Albert II laan 16. Telefoonnummer: 02 277 77 29. FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Telefoonnummer: 02 220 52 11. Ombudsman van de verzekeringen. Square de Meeus 35.
Nieuwe wet Tienjarige Aansprakelijkheid Federale Verzekering.
uw tienjarige aansprakelijkheid. De nieuwe wet op de tienjarige aansprakelijkheid. Volgens een nieuwe wet, gepubliceerd op 9 juni 2017, zijn vanaf 1 juli 2018, naast de architecten, ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht een verzekering af te sluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid verzekert.
Securex collectieve arbeidsongevallenverzekering aanvullende wet. Securex.
U kan op elk moment uw polis en schadedossiers online consulteren via onze e-tool Mijn Verzekeringen. Tip: De verzekering Aanvullende Wet verzekert alleen uw medewerkers. Als werkgever kunt u ook uw eigen inkomen verzekeren door middel van een verzekering Lichamelijke Ongevallen 24u/24, een verzekering Gewaarborgd Inkomen en/of een Omzetverzekering.
Verzekering.
Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 13 FEBRUARI 1991. Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Waar vind ik de wetgeving over het statuut van verzekeringstussenpersonen? FSMA MCC.
Het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, somt de bewijsstukken op die de kandidaat-tussenpersoon moet bezorgen bij zijn aanvraag tot inschrijving in het register.
Verzekerings en herverzekeringsonderneming FSMA.
Officieuse coördinatie van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 228.5 KB Document met de artikelen van de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007 als van toepassing op de verzekeringssector 76 KB Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners 837.23 KB.
LOI WET.
Wijzigingen aan de wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank en beleggingsdiensten en de distributie van financile instrumenten.

Contacteer ons