Meer resultaten voor verplichte verzekeringen zelfstandige

 
verplichte verzekeringen zelfstandige
Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht? ADMB.
Uiteraard zijn er ook heel wat verzekeringen die niet bij wet verplicht zijn, maar die wel een belangrijke bescherming vormen voor u, uw gezin en/of onderneming. ADMB Verzekeringen helpt u hierbij graag verder. Neem contact met mij op. ADMB Verzekeringen Sint-Niklaas.
Welke verzekeringen zijn aan te raden voor een zelfstandige? Starters.
Welke verzekeringen zijn aan te raden voor een zelfstandige? Welke verzekeringen aan te raden zijn, is vooral afhankelijk van de activiteiten die je met je onderneming uitvoert. Om je sociaal statuut aan te vullen, zijn volgende verzekeringen aan te raden.:
Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht voor een zelfstandige? Starters.
We vermelden enkel die verzekeringen die op je zelfstandige activiteit van toepassing zijn.: Arbeidsongevallenverzekering voor je personeel af te sluiten vóór het personeel wordt tewerkgesteld. Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen: bedrijfswagens moeten verzekerd worden. Burgerlijke aansprakelijkheid Brand en Ontploffing: een hele reeks instellingen die publiek toegankelijk zijn, zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing aan te gaan. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaan niet. Onder andere de volgende inrichtingen moeten deze verzekering aangaan.: kleinhandelaars met verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m, restaurants, frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte 50 m, dancings, discotheken en alle openbare dansgelegenheden, hotels en motels, kantoorgebouwen met publiek ruimten van in totaal meer dan 500 m. Bij twijfelgevallen moet je de burgemeester in de praktijk meestal de technische dienst van je gemeente/stad raadplegen. Voor bepaalde sectoren worden extra verzekeringen vereist, onder meer voor.: aannemers van overheidsopdrachten TIP. bedrijven van dierlijke producten. reisorganisatoren en bemiddelaars. invoer, doorvoer en verwerking van afvalolie. Indien je personeel tewerkstelt zal je ook een aantal extra verplichte verzekeringen moeten aangaan.
Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige VIVIUM zelfstandigen PV Group. search. angle-down. angle-down. angle-down. angle-down. angle-down. angle-d
Allerlei Algemene voorwaarden. Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige VIVIUM zelfstandigen. Makelaar in de kijker. Web Content Tags. Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige. Vier verplichte verzekeringen voor zelfstandigen. Werkt u als zelfstandige in België? Dan moet u tot vier verzekeringen verplicht afsluiten.
Zelfstandige wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen.
Zelfstandige wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen. Zelfstandige wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen. Zelfstandige wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen. Zolang een onderneming activiteiten uitvoert, krijgt ze te maken met gebeurtenissen die haar resultaten en zelfs haar verdere bestaan kunnen schaden.
Verzekeringen voor zelfstandige en kleine onderneming.
omgaan met negatieve reacties online: een handleiding. hoe vul ik mijn pensioen aan en betaal ik minder belastingen als zelfstandige? 4 manieren om winkeldieven te ontmoedigen. wat als uw hele bedrijf griep krijgt? een zakenclub, nuttig of niet? vijf tips voor een goed marketingplan. in de kijker. cybercriminaliteit kan ook uw zaak schaden. beschermen waar u goed in bent. Zelfstandigen: welke verzekeringen gaat u aan voor uw pensioen?
Welke verzekeringen sluit ik af als zelfstandige? Wikifin.
een server, computers, te verzekeren tegen schade die niet voortvloeit uit een brand. Afhankelijk van de aard van je zelfstandige activiteit, zijn er nog andere verzekeringen bij wet opgelegd. Je vindt een lijst van de verplichte verzekeringen op de website van de FSMA.
Ik wil starten Welke verzekeringen moet ik afsluiten? ikwilstarten.
Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige is laag. Denk dus op tijd aan later, zelfs al kan je maar een klein bedrag sparen. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen VAPZ of Individuele Pensioentoezegging IPT voor starters met vennootschap. Wat zijn de financiële gevolgen voor je nabestaanden als je vroegtijdig overlijdt? Kan je familie een bepaalde periode financieel overbruggen? Kan ze privéleningen en/of bedrijfskredieten verder afbetalen? Aanvullende overlijdenswaarborg in je VAPZ of IPT. Schuldsaldoverzekering voor de bedrijfskredieten van je vennootschap. Je werkt met personeel. Je bent wettelijk verplicht om je medewerkers bij een arbeidsongeval te beschermen tegen inkomensverlies, ongeschiktheid en overlijden. Wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen.
Welke verzekeringen zijn verplicht voor zelfstandigen?
WELKE VERZEKERINGEN ZIJN VERPLICHT VOOR EEN ZELFSTANDIGE? WELKE VERZEKERINGEN ZIJN VERPLICHT VOOR EEN ZELFSTANDIGE? Van plan om als zelfstandige aan de slag te gaan, voltijds of in bijberoep? Of kent je onderneming een groeischeut? Dan ben je wellicht benieuwd naar je wettelijke verplichtingen in verband met verzekeringen.
Welke verzekeringen sluit je af als zelfstandige?
Welke verzekeringen sluit je af als zelfstandige? 02 februari 2015 door Kathleen De Buyzer. fa iconbookmark" Starten, fa iconbookmark" Pensioen, fa iconbookmark" Verzekeringen, fa iconbookmark" Zelfstandig, fa iconbookmark" gewaarborgd inkomen. fa iconcomment" 5 Reacties. Ondernemen is je eigen boontjes doppen: dat betekent je eigen koers kunnen varen, maar dus ook jezelf voldoende beschermen tegen risicos. Een tegenslag zit immers in een klein hoekje, en mag natuurlijk nooit de doodsteek voor je zaak betekenen. Hieronder vind je een overzicht van je verplichte verzekeringen, maar ook een lijst met bijzonder nuttige haast even belangrijke verzekeringen.

Contacteer ons