Zoeken naar verplichte verzekeringen zelfstandige

 
verplichte verzekeringen zelfstandige
Welke verzekeringen zijn verplicht voor een zelfstandige? De Tijd.
Welke verzekeringen zijn verplicht voor een zelfstandige? 06 december 2005 1522.: Toon de deelmogelijkheden op sociale media. De wetgever voorziet een aantal verplichte verzekeringen voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. We zetten ze voor u even op een rijtje.
Verzekeringen voor zelfstandige en kleine onderneming.
KMO's' tot 50 werknemers. uzelf als zelfstandige bedrijfsleider. brandverzekering voor mede-eigenaars. personenwagen en bestelwagen. Talensia voor ondernemingen tot 5 werknemers. Talensia voor ondernemingen tot 50 werknemers. essential for health. BA uitbating / na levering. objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Individuele Pensioentoezegging IPT. Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen POZ. Vrij Aanvullend Pensioen VAPZ. essential for life. KMO's' tot 50 werknemers. zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen. Zelfstandigen en ZKO's.' ondernemen is leven geven. aan uw droom. bescherming voor zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen. alle verzekeringen in 1 contract.
Welke verzekeringen zijn aan te raden voor een zelfstandige? Starters.
Welke verzekeringen zijn aan te raden voor een zelfstandige? Welke verzekeringen aan te raden zijn, is vooral afhankelijk van de activiteiten die je met je onderneming uitvoert. Om je sociaal statuut aan te vullen, zijn volgende verzekeringen aan te raden.:
Ik wil starten Welke verzekeringen moet ik afsluiten? ikwilstarten.
en/of lichamelijke schade doden of gewonden aan anderen in het verkeer. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Je eigen schade. Je bedrijfsvoertuig raakt beschadigd door je eigen schuld, of wordt gestolen. Verzekering die de financiële gevolgen van schade aan of diefstal van je voertuig dekt. Je bedrijfsgebouwen en goederen. Denk maar aan computers, voorraden en materieel. Zijn die goed in kaart gebracht en verzekerd tegen brand? En ook tegen diefstal? Verzekering die uw gebouwen en bedrijfsgoederen financieel beschermt tegen de gevolgen van schade door brand, water, storm, natuurrampen, glasbreuk, vandalisme of diefstal. Je winst en vaste kosten. Zijn je winst en de betaling van je vaste kosten veiliggesteld na zware brandschade? Verzekering die na een zwaar schadegeval de daling van het bedrijfsresultaat van uw onderneming vergoedt. Raak je er nog niet helemaal aan uit? Een verzekeringstussenpersoon is wat je nodig hebt! Hij of zij kan met jou overlopen welke risicos je eventueel zelf draagt, en welke je verzekert. Sommige verzekeringen zijn niet verplicht, maar zeker wel interessant.
Welke verzekeringen sluit ik af als zelfstandige? Wikifin.
een server, computers, te verzekeren tegen schade die niet voortvloeit uit een brand. Afhankelijk van de aard van je zelfstandige activiteit, zijn er nog andere verzekeringen bij wet opgelegd. Je vindt een lijst van de verplichte verzekeringen op de website van de FSMA.
Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht voor een zelfstandige? Starters.
We vermelden enkel die verzekeringen die op je zelfstandige activiteit van toepassing zijn.: Arbeidsongevallenverzekering voor je personeel af te sluiten vóór het personeel wordt tewerkgesteld. Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen: bedrijfswagens moeten verzekerd worden. Burgerlijke aansprakelijkheid Brand en Ontploffing: een hele reeks instellingen die publiek toegankelijk zijn, zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing aan te gaan. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaan niet. Onder andere de volgende inrichtingen moeten deze verzekering aangaan.: kleinhandelaars met verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m, restaurants, frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte 50 m, dancings, discotheken en alle openbare dansgelegenheden, hotels en motels, kantoorgebouwen met publiek ruimten van in totaal meer dan 500 m. Bij twijfelgevallen moet je de burgemeester in de praktijk meestal de technische dienst van je gemeente/stad raadplegen. Voor bepaalde sectoren worden extra verzekeringen vereist, onder meer voor.: aannemers van overheidsopdrachten TIP. bedrijven van dierlijke producten. reisorganisatoren en bemiddelaars. invoer, doorvoer en verwerking van afvalolie. Indien je personeel tewerkstelt zal je ook een aantal extra verplichte verzekeringen moeten aangaan.

Contacteer ons